Menu górne

"Życie tylko wtedy coś warte
i tylko wtedy daje radość
jeśli jest służbą"

Te słowa Aleksandra Kamińskiego są dla nas pracowników MOPS Piastów kierunkowskazem dla naszych działań. Pragniemy służyć mieszkańcom Piastowa wspierając ich w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Zasady przyznawania dodatków energetycznych

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest częściową rekompensatą kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Dodatek energetyczny przysługuje tzw. Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej który:

- ma przyznany dodatek mieszkaniowy
- jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.
2.Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatkowe informacje:

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r do dnia 30 kwietnia 2020 r dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,37zł/ miesiąc
- składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,80zł/ miesiąc
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96zł/ miesiąc.