Menu górne

"Życie tylko wtedy coś warte
i tylko wtedy daje radość
jeśli jest służbą"

Te słowa Aleksandra Kamińskiego są dla nas pracowników MOPS Piastów kierunkowskazem dla naszych działań. Pragniemy służyć mieszkańcom Piastowa wspierając ich w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Składanie wniosku 500+

logo

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Formy składania wniosków:

- wniosek będzie można złożyć w wersji papierowej w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Piastowie;
- za pośrednictwem Poczty Polskiej;
- za pomocą bankowości elektronicznej;
- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
- Portalu Emp@tia
- za pośrednictwem ePUAP

Rodzina 500*Ważne!

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest darmowy. Jego wzór jest określony w rozporządzeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zobacz wzór wniosku:
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
(plik .pdf do pobrania)

Uwaga na oszustów!

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny, za jego pobranie i złożenie nie ma opłat.

W związku z powstającymi kolejnymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że strony te nie są związane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Służą jedynie próbom wyłudzenia pieniędzy za pobranie wniosku.