Menu górne

"Życie tylko wtedy coś warte
i tylko wtedy daje radość
jeśli jest służbą"

Te słowa Aleksandra Kamińskiego są dla nas pracowników MOPS Piastów kierunkowskazem dla naszych działań. Pragniemy służyć mieszkańcom Piastowa wspierając ich w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Harmonogram wypłat

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 2020/2021
sposób wypłaty: przelew, przekaz pocztowy;

Harmonogram wypłat 2020 - 2021
(plik .pdf do pobrania)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie Świadczeniowym 2020/2021 będą wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie w następujących terminach:

- październik 2020r. , 23.10.2020 r.
- listopad 2020 r. - 23.11.2020 r.
- grudzień 2020 r. - 18.12.2020 r.
- styczeń 2021 r. - 25.01.2021 r.
- luty 2021 r. - 24.02.2021 r.
- marzec 2021 r. - 25.03.2021 r.
- kwiecień 2021 r. - 23.04.2020 r.
- maj 2021 r. - 24.05.2021 r.
- czerwiec 2021 r. - 24.06.2021 r.
- lipiec 2021 r. - 23.07.2021 r.
- sierpień 2021 r. - 24.08.2021 r.
* wrzesień 2021 r. - 24.09.2021 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres Świadczeniowy 2O21/2O22 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2O21 r,

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczeniaz funduszu alimentacyjnego na okres
świadczeniowy 2O21/2022 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2O21 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 37 pażdziernika 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na okres Świadczeniowy 2021/2O22 złoży wniosek wrazz dokumentami w okresie od dnia 1września 2O2l r. do dnia 37 października 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2021 r.