Menu górne

"Życie tylko wtedy coś warte
i tylko wtedy daje radość
jeśli jest służbą"

Te słowa Aleksandra Kamińskiego są dla nas pracowników MOPS Piastów kierunkowskazem dla naszych działań. Pragniemy służyć mieszkańcom Piastowa wspierając ich w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Pomoc społeczna

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku rejon pracy pracownika socjalnego Pani Katarzyny Pelc przejęła pracownik socjalny Pani Anna Jaroszuk.

Godziny dyżurowania Pani Anny Jaroszuk to:

poniedziałek: 13­17
wtorek: 8­12
środa: 12­16
czwartek: 12­16
piątek 8­12

Godziny dyżurowania pozostałych pracowników socjalnych to:

pracownik socjalny Katarzyna Durmaj:

poniedziałek: 9­13
wtorek: 12­16
środa: 8­12
czwartek: 12­16
piątek: 12­ 16

pracownik socjalny Danuta Konwerska:

poniedziałek: 13­17
wtorek: 8­12
środa: 12­16
czwartek: 8­12
piątek: 12­16

pracownik socjalny Krystyna Pamięta:

poniedziałek: 13­17
wtorek: 8­12
środa: 8­12
czwartek: 8­12
piątek: 8­12

pracownik socjalny Małgorzata Gross:

poniedziałek: 9­13
wtorek: 12­16
środa: 8­12
czwartek: 12­16
piątek 8­12

pracownik socjalny Beata Feluch:

poniedziałek: 9­13
wtorek: 12­16
środa: 12­16
czwartek: 12­16
piątek 8­12

pracownik socjalny Emilia Pokrzywnicka:

poniedziałek: 13­17
wtorek: 12­16
środa: 12­16
czwartek: 8­12
piątek 12­16

asystent rodziny Magdalena Mańkowska:

poniedziałek: 9­13
wtorek: 8­12
środa: 12­16
czwartek: 12­16
piątek 8­12