Menu górne

"Życie tylko wtedy coś warte
i tylko wtedy daje radość
jeśli jest służbą"

Te słowa Aleksandra Kamińskiego są dla nas pracowników MOPS Piastów kierunkowskazem dla naszych działań. Pragniemy służyć mieszkańcom Piastowa wspierając ich w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Aktualności

Bez chemii na drodze

Data umieszczenia:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie w ramach wsparcia działań z zakresu profilaktyki w ruchu drogowym realizowanych przez Miasto Piastów, zaprasza do zapoznania się z ogólnopolską kampanią społeczną pn. „Bez chemii na drodze”.

Jest ona adresowana do różnych uczestników ruchu drogowego: kierowców, pasażerów, właścicieli powierzających swój pojazd osobie nietrzeźwej, rowerzystów, pieszych, a także rodziców, opiekunów i młodzieży, a jej celem jest uświadamianie ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych na drodze.

Zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej kampanii: https://bezchemiinadrodze.pl/,

a także obejrzenia spotu i konferencji kampanii:

-spot: „Chronię siebie i innych. Wybieram jazdę bez chemii”: https://www.youtube.com/watch?v=Y8JhZ07_3dI

- konferencja: https://pap-mediaroom.pl/polityka-i-spoleczenstwo/konferencja-uwaga-narkotyki-za-kierownica

Wszelkie informacje związane z tematem kampanii będą również dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie w zakładce SPRAWY SPOŁECZNE.

Kampania została zainicjowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania

Narkomanii i jest realizowana przez Fundację Poza Schematami.