Menu górne

"Życie tylko wtedy coś warte
i tylko wtedy daje radość
jeśli jest służbą"

Te słowa Aleksandra Kamińskiego są dla nas pracowników MOPS Piastów kierunkowskazem dla naszych działań. Pragniemy służyć mieszkańcom Piastowa wspierając ich w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Aktualności

Ogłoszenie

Data umieszczenia:

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW.W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU W OKRESIE OD 1 LIPCA 2019 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2019 R., PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA PODSTAWIE TEGO WNIOSKU USTALA SIĘ, POCZĄWSZY OD DNIA 1 LIPCA 2019 R., O ILE PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W OKRESIE, NA KTÓRY JEST USTALANE, NIE JEST PRZYZNANE.

W SPRAWACH WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ZŁOŻONYCH PO 1 LIPCA, PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO USTALA SIĘ NA OKRES DO DNIA 31.05.2021 ROKU.