Uwaga! Zmiana siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie

Data: 29.11.2022 r., godz. 13.38    390
Od 1 grudnia 2022 r. nowy adres: ul. Wysockiego 1, 05-820 Piastów.

Uwaga! Zmiana siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie.

Od 1 grudnia 2022 r. nowy adres: ul. Wysockiego 1, 05-820 Piastów.

Zmiana siedziby dotyczy:

- Kierownik MOPS, Z-ca Kierownika
- Dział Pomocy Środowiskowej
- Dział Dodatków Mieszkaniowych
- Dział Świadczeń
- Zasiłki Stałe
- Karta Dużej Rodziny

Od 1 grudnia 2022 adres: ul. Lwowska 8, 05-820 Piastów będzie już nieaktualny.

Natomiast pozostałe działy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie nadal będą pod adresem: Al. Tysiąclecia 2, 05-820 Piastów:

- Dział Księgowości
- Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
- Dział Usług Opiekuńczych
- Polityka Senioralna
- Rejestr Niepublicznych Żłobków i Przedszkoli
- Dział Porad Prawnych